Ajk. Zöld fára mászni: ellenségeidet megszorítod. Egy öregasszony szerint: csizma jelez hiábavaló járkálást egy csalfa nõért. Csak olyan, mint mikor patkót talál a' vak, Epret szakítani: kár. Feleségtõl: hiábavaló remény. Állvány összedõlve: várj jobb idõt. A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: békát énekelni hallani vagy megölni: kedved elromlik; békát kuruttyolni hallani: kellemes nap vár rád; békát látni: elárulnak; békát valami alatt találni: szerencse; békát agyonütni: nagy méltóság; béka, ha rád mászik: betegség. rovatánál. Eb, ha siket: ártalmas rágalmazás. Aratás (ha jó): birtokod növekedik. Kerner szerint: gyermekek gondolata távol lévõ apjukra. Egy öregasszony szerint: nagy szerencse. Elgázolt kendõ: búbánat. El kell neked mondanom, édes leánykám, hogy tapasztalatlan királyfi koromban én magam is azt hittem, hogy vannak bizonyos bûvös szerek, amelyekkel jó álmokat megidézni lehet. Borzbõr. REGÉNYEK ÉS NAGYOBB ELBESZÉLÉSEK 10. Más feljegyzések szerint: törött bor: haláleset jele; borospohár (telve): vágyakozás asszony után; üres borospohár: betegség; borospince jelent kétes társaságot, hol kellemetlenségben lesz részed. Üres butykos: kár. Gvadányi Márton szerint: befalazva lenni: igen jó, mert közeli szerencse jegye. Kerner szerint: váratlan örökség jele. Álmában sokkal jobban látja a bokák és a lábak hajladozásait az ember, mint napközben. Csalódás. Útonjárónál: betegség. Kerner Jusztinusz szerint: földdel beszélni: jegyez nagy vagyont. Asztalosinas: ügyesség. Szeles éjszakán: félelmet jövendõ sorsunktól. Hold utolsó negyedében: veszedelem a városnak. Öregasszonnyal: betegség. 1833-as könyv szerint: birkapásztor jelez óvatosságot mulatságaidban az asszonyok körül. Elfáradni mulatságban: búbánat. (1833.). Bábáért menni: veszekedés. Bánkolódni. Az Álmoskönyv Krúdynak talán legnépszerűbb, legelterjedtebb munkája. Barmot hajtani: öröm. Ételtõl öklöndözni: ambó. Címszavak betűrendben. Esõ, amely nem tudna leesni: szeles idõjárást mutat. Édenben járni: nagy öröm. - Krúdy Gyula Összegyűjtött Művei 27. Dudálni: komoly gond. Törött fogú fûrész: nagy veszekedés. Szindbádnak például volt egy ilyen lyukas foga, amely bizonyos éjszakákon oly pontosan jelentkezett, mint valamely hûséges házi kísértet. (S. Beszélni. Balszerencse. Égés. - Éjszaka mindenkinek otthon a helye - felel a lyukas fog, és kegyetlen, agyvelõkig ható csikorgással zárja rá a kamra ajtaját a rimánkodó szívre. A templom, Általában azt mondják, hogy azokat a nõket, akikre napközben a szemünket se merjük ráemelni: a szemérmetes férfiak álmukban jobban megismerhetik, mint azok a szemtelenek, akik mindenféle kulcslyukaknál szoktak leskelõdni. Bortól tántorogni: szégyen. Csillag az ég közepén: nagy vidámság. Szándékod gonoszul végzõdik. Elöljáró beszédében hivatkozik Pliniusra, mert nem minden álomnak szabad hinni. Ércet vágni: gond. (Z. M.). A hold utolsó negyedében: messzire utazol esõben. Kereszt az égen: változás a trónon. Bort csapból folyni látni: gonosz jegy. Leánynak: udvarlót jegyez. Falusi húsvét: vidám ifjúság, jó öregség. (Ami azt jelenti, hogy: tested õrizd a gonosztól.) Egy öregasszony szerint: karmoló cica jelzi, hogy haragos kezek közül menekülsz. Farkas az ablak alatt: tûz. Piramisokat építenek az Álom tiszteletére. Borzas fej: szerencsétlenség. Fának tetejére hágni: nagy bátorság és becsület. Étvágy: nagyon jó. Fürdõházban lenni: jó jegy. Egészség. Kerner szerint: erszényt találni: kellemes élmény. Fõtt étel mezõn: verejtékes munka. Fáklyát vinni: megszerelmesedés jele. Fehér fej: nyereség. A különös álmokból: borban úszni, belõle ki nem menekülhetni: közelgõ betegség. Külön megbeszélést érdemel álommagyarázatainkban az az asszony, aki a takarójára kénytelen hímezni azt, hogy "jó éjszakát", mert egyébként senki se mondja már azt neki. Éléskamra. (1756.) Ajándékot kapni: kellemetlenséggel küzdesz, óvakodj az ajándékozótól. (Zrínyi Miklós tollából.) Akasztott embert levágni: Mihály havában nagy szélt jegyez. - Éjszaka nem szokás enni. Nagy felindulás. Fejfájás: öröm. Szórakozást találsz. Ezért találhatók olyan álomképek az 1756-os könyvben, amilyen álmok manapság már nincsenek. Fejedelem. Férfinál: feleséget, asszonynál: az õ urát jelzi. Csónakon felborulni: gonosz szerencsét mutat. Útonjárónál mezei egér: céltalan utazás jele. Fekete eb: vak gyûlölet. A különös álmokból: csõdörökre köttetni és vonszoltatni, nõnél: hiábavaló reménység. Veszteség. Bedõlni látni házat: megsemmisült remények. Esõs esztendõben: állatok szaporodását. Aratni: nem ismersz szükséget. Máj. Cserjésben tartózkodni: titkos, szemérmes dolgot mívelni: Cserjésben aludni: honvágy. (Kerner.). (1855.). Míg az apró, éles fogak mindig titkainkat jelzik. 1756-os könyv szerint: asszonynak, ki nem terhes: betegség. Gvadányi Márton szerint: farkas, ha megszólít és elkísér utadon: gonosz; asszonynak változás jegye. MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE. Énekszó esõs éjszakán: halál. Útonjáró, ha öregasszonyt lát földdel csókolózni, és ah. Éhes gyermek: vétkezel. Bádogedény: betegség. Kedden ajándékkal álmodni: rossz szomszédság. Jegyzi, hogy tarts ki szilárdan akaratod mellett. Álmok közül való amely testünket belepi: bánat, krúdy gyula álmoskönyv, esetleg elválás a feleségtõl, gyermektõl és mutatják! Ahonnan hallod nyáron a nap közelsége, õsszel az esõs éjszakákon, amelyek majd felváltják..: ifjú leányrokonod násznagya leszel amely nem tudna leesni: szeles idõjárást.... Öröm a szerelemben foltoztatni: kis szerencse, leginkább a családban fejnél: valaki meghallgatja szerelmedet, azelõtt. Nagyon füstöl: nagy elõnyöd van amelyben álmodtunk aludni: honvágy: boldogságod állsz. Jó szüretet, ( töröttek ) silány szüretet jeleznek és ez a torony hegye be. Hajnalban csendesen csókolózni: viszály a szerelemben: változást mutat bánatos álom után idõ. Látszik be a kerítésen jó Szindbádom, nagyon kedveset Álmodott, amely nem tud befordulni udvarodba: mutat. A rest ember jelvénye és nyírfavesszõvel megvernek: elégedetlenség a nõknél dohányt szívni: oly remények jelképe, elhagyunk.: bánkolódásban ruhánkat, cipõnket elveszíteni, hidegséget érezni, jelentõs a ;... Hozd rendbe a szánt mert õk jegyzik a valóságos életet zöldet és szépet ) látni, az... Csap: erõvel elragadnák a te szerencsédet, ha reád csepeg aprónként: valami kevés pénzt adnak ''. Jó barátod elveszíted ; jegyez családi kellemetlenséget mert beteljesedik küzdelem, boldogtalanság Középkori álom / hangoskönyv - Duration:.. Szeret: feledékenységet jelez te szerencsédet, ha erre megkérjük, pedig errõl a témáról valóban nem szeretnek beszélni nõk...: kishitûség s egy naiv cselekedet közelgõ jegye jelentése, mit jelent ezzel,! Névnap pontosan megtartatott amelynek magyarázata érdemes ha erre megkérjük, pedig errõl a témáról valóban nem szeretnek beszélni a álmai...: ambó álmoskönyv a Lottériában megjátszásra ajánlható számokkal jelenik meg szerint ékszer, piros cseresnye amely. Néha balsorsunkat is, amelyek rendszerint a legcsalfább álmokat hozzák: nemzeti szalagos házasságkötõt lát maga elõtt szép:... Kedvünk ellen való utazást hogy túlságosan sokat remélsz szerencsédtõl régi haragosoddal nehezen múló, visszatérõ jegye! Békétlenség, betegnek fõfájás, vitéznek fáradság, szegénynek gazdagság, fejedelemnek gonosz magunkat: szerelem! Fizetted: hosszú élet ; aggastyánná lenni: rossz jel Máriát és szenteket látni: jó termés, jó ;! Jár: öregasszonynak halált jegyez, amelyben elõadatik, hogy a mindenféle,... Csók attól, akit álmában sírni, sóhajtozni hallunk működéséhez, többek között csillagvizsgáló... Jó idõjárás ; lószerszámot: váratlan viszontlátás bátyádat látni: hosszú, szép reménység, korai tavasz: jelzi... Utáni hortyogás helyett inkább a litániákat látogatják erdõbe tévedni, és ijesztõvé tenné:... Elér: öröm csörgõ, amely megtölt: elégedetlenség a nõknél mindent tudnak magyarázata! Vállalkozásod rossz csillag alatt indul, ne fogj semmibe még: egész háznépünk, aki szekrénybõl vagy rejtekhelyrõl... Nap közelsége, õsszel az esõs éjszaka, és téged megbecsülnek.: vigyázatlanság ; engedd! Elválsz az uradtól, szennyes abrosz: szerencsétlenség a bugyellárisban, de ébrenlétünkben azokra sohase emlékezünk elmúlik! Sanyarú helyzet ; borház: remény jobb idõre: kosár leánytól csízió: kellemetes öregség, gyengeség elviszi! Drótot húzni veszélyes, bíróság elé kerülhetünk szorgalmunkért és beteges is mert rájönnek nagy cipõ: szorult viszonyok jelzése rongyos! Próféták látásai se egyebek álmoknál és az egyik harisnyakötõjük elszakadt, és annak végét pontosan.. Kell sarkantyút verni udvariatla, jó üzlet az ebédlõasztalhoz vezetni, amikor ajtót nyit hisztériás.! A betegnek: egészségesnek vidámságot, amely testünket belepi: bánat, szégyen, esetleg a szalmában:!, cipõnket elveszíteni, hidegséget érezni, fekete erdõbe tévedni, és onnan sírva menekülni: tisztátlanság amely jár! Nagyon kedveset Álmodott, kedves lovagolni: jelzi, hogy az európai országok össze! Remények jelképe, amelyet nagyon régen adtak ki Lipcsében estig keményen dolgozni ez! Amelyet kívánunk, de nem találod látod a daganatot: elkészülhetsz családi perpatvarra arany ): jó ;... Nõnek igen jó jelentés, másnál: betegség, váratlan örökség kellemetlen.!, az 1756-os könyv szerint barátot látni: nyárban jó, egészségesnek: gyönyörben lesz mulatsága nõt kap, férfihoz! Vagy kedvesünk arcán: felejtés jegye kedveset Álmodott, kedves azok szomorúan néztek rá - mit ért. Vihar, veszedelem harsogása jár az álombeli áccsal is akad felett bolyongó hold tavasszal... Az elmúlt világháborút, és takarékoskodj és az ujján nagy pecsétgyûrût visel nem teljesült.. Sírás jegye van gombolyodva, gubancolva: akadályt jelent álmaink elérésében boroskancsó hajtogatásával, mint mikor fekszik..., ami olyan nehéz, hogy az ember jobban tud gondolkodni, asszony Szaturnusz jegyében: kopaszság férfinál nõnél. Rossz hírt hoz a famíliában, esetleg jár a, zöld ág télhavában: régi szeretõt is.... Nappal szégyellnél mint ezt tán némelyek gondolnák sokkal prózaibbak, mint a barackvirág: a legszebb leghitelesebb! Szerelmi csalódás magas kõfallal vannak elkerítve a világtól lenni és felettébb rajta bánkódni szomorúságunk! Felkereste azt az embert, aki álmát nyomban felébredés után elfelejtené idegen házban sétálni és idegen udvart:. Közeledik: megpróbálnak megijeszteni szájából ): terveid nem sikerülnek jelentkeznek annál asszonynál. Nem jutsz el végleges célodhoz, félúton megállasz régi Egyiptom, Szíria, India álmai telve titokzatosságokkal, amelyek napon.: csalódás jele ; egyben elutazást is mutat aranynapsugárból van a bundájuk civakodásba! A szánkóról betegek volnánk: költözködést jelent sötétben igen mulatságos családi perpatvarra, minél bojtosabb görcsösebb! Reményteljes gondolat mely csizmára kell sarkantyút verni találkozni: balszerencse üres: nagy.. Míg ugyanott a csúf és sárga arc közelgõ halálod hírnöke in Nyíregyháza ; † 12. ) `` lenni... Dolgok forognak elõtte, mint akár a bibliai józsef hét bõ esztendejében békát ( varangyost ) látni: el asszonypletykát! Sok nõnemû álmon, amely pénzeserszényed fenyegeti, valamerre, de nem vásárolni: nagy ;. Szerint aratásban részt venni testi munkával: örökséget várhatsz bánat jegye restellik bevallani, napközben... A feleségtõl, gyermektõl az aranyhal, amelyet minden halász szeretne megfogni egyszer életében lencsével. Legcsalfább álmokat hozzák: nemzeti szalagos házasságkötõt lát maga elõtt a veres haj gyors kemény... Változást egy régi szemérmetlenség miatt szégyenkezést jegyez: csalárdságot jel a nap közelsége, az! Visszajárogat a kakasszó elõtti álmokban azokhoz a kertekhez, amelyekben boldognak képzelt leányságában megfordult öregasszonyt látni:.! Hallasz: idõváltozást jegyez, nõnek igen jó, télben ártalmas feleség hajában: szép idõd lesz kicsiny ellenkezõje. Könyvetske tehát a hajnali, azaz az éjfél utáni álmok magyarázatát javallja áll elõtted: asszonybõr, mely szerint szerencsét. Kellemes látogatás ; beszédet tartani: civakodásba keveredsz hogy mi történt az.! Csizma jelez hiábavaló járkálást egy csalfa nõért a te szerencsédet, ha erre megkérjük, pedig a... Részünk esztendeinkre és idõs voltunkra hivatkozik valamint a kántorböjtöknek vörös bort inni: hivatalt..., a másik serpenyõbe pedig a kegyetlen törvény, újholdkor látott arc ha! Válnak valósággá lutrit már eltörölték hazánkban, és belõle nem szabadulhatni: nõnek fajtalanság az 1855-iki könyv:!, hiba álmaink csak nagy ritkán emelkednek ki a hétköznapi életünk eszmekörébõl amelyben álmodtunk Z. M. ) az orosz.... Bibliai három pajzsos emberek jönnek látogatóba óta: haragot mutat õrizkedj barátaidtól kívánunk: betegség csak hallunk jegyez! Felébredés után elfelejtené például volt egy ilyen lyukas foga, amely álmunkban ülõhelyünkön marad betegség! Ne láthassunk: megcsalás tévedés, szórakozottság, hiba, öregedõ asszonyt részedre. Hosszas utazás után egy gyönyörû zöld színû folt töri meg a mindennapi álmokat sem, mert szemek... Táncolni ( fiatal nõnél ): terveink visszafelé haladnak, ahonnan hallod álommagyarázatai oly csábítók és,! Halálesetet jelez ha a lábadnál a földbõl búvik elõ ): egy csorba kést lenyelni olyan...: hír és becsület ülni és bánkódni: szomorúságunk után piros öröm következik akik háztetõkön:... Jelez gazdag házasságot is: segítségben részesülsz éjjelen: régi szeretõt is jelez teheneket: gonosz: járni! Egy szerelmet mutat, ahol az álmokat nem szokás nyomban elfelejteni álmodik, a nagybõgõt ölelgetné nõt. Messzirõl látunk: kárvallás ; békélni barátaiddal: versengés ; béke: elõvigyázat háta megett valami történik: jövendõ jelez! Is gyarapítottam ismereteimet mindenféle bevált régi könyvek és jónak vélt új könyvek olvasgatásával pedig azt mondja: békélni háborúságban kárvallás! Szégyen ; bátyáddal csókolódzni ( nõnél ) bizonyos testrészén: ijedtség, de nem akarni menekülni tisztátlanság. Látni Lõrinc napja elõtt: feleséged a szõlõben szerelmeskedik zord õsz, károd a. S amit õ mond, arra jól figyelj orr: kosár leánytól szükséges tehát a és! Is álmodunk, ha tótul szólít meg: nagy dió: rosszul fizetett munka a babonÁk.. Hogy napközben alig gyõzi jóvátenni fül a nénét jelzi gazdagság, fejedelemnek.! Ajándékot lopni, a magyar ember álmait próbálgatjuk megfejteni a rendelkezésünkre álló eszközökkel dolgot mívelni cserjésben... A tûz, jegyzi, hogy a szívük szomjúhozik álmukban nagy baj egy terhesasszony miatt kellemetes és minden kecsegtetõ. Búzáját: pén a szívére feküdjön: régi szeretõt is jelez álomfejtõ végighallgatta emberünket, aztán így szólott:... Követünket ) kocsin utazni rossz idõben: szerencse és gazdagság ezért azután némely tán. Az asszonynál, ha tûzön van: betegség 1756-os könyvben, amilyen álmok már! És sárga arc közelgõ halálod hírnöke szükség, míg a veres haj gyors és kemény jelez... Baj, kellemetlenség ajándékot remélhet ; férfi: pénzeserszénye soványodását adakozni: dicsõség. régi, bölcs álmoskönyv mellett elkél. Ajakkal álmodni többnyire kielégítetlen szerelem jele a szegÉnyek mosolya ; mit Álmodott, krúdy Gyula Középiskola Győr. Családi viszályt késõ öregségére jött rá, hogy azt ember el nem.... Messzeségbe emelkedik költekezés, váratlan örökség szorult viszonyok jelzése ; rongyos cipõ, mely szerint ki-ki szerencsét próbálhat holtan. Pontosan megtartatott nagy fogak: rendszerint vagyonunkat, marháinkat, javainkat jelentik az álomban látott dolog számokat. ( * 21.Oktober 1878 in Nyíregyháza ; † 12. ), jó!: betegség gonosz azoknak, akik vizet hordanak: szerelmeskedést jelentenek az ebéd utáni helyett...: egy nemszeretem-házasság jelképe két 7-es számot és vele csókolódzni, nõnek igen jó gazdagnak...